Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Den Terugblik, gevestigd Van Bylandtstraat 3 5046 MB Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18059817

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Den Terugblik

Den Terugblik respecteert de privacy van alle relaties, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie , die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld

VERWERKING VAN PERSOONGEGEVENS

Gebruiken van onze diensten

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Den Terugblik vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de diensten waarvoor voorafgaand opdracht hebt gegeven.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Den Terugblik

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.In dat geval kunt u contact met ons op nemen.

BEWAARTERMIJN

Den Terugblik bewaart uw gegevens niet langer dan de bij de wet vastgestelde bewaartermijn

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bij wijzingen in de bedrijfsvoering van Den Terugblik

Den Terugblik

Piet Kutynski.

 

  • Van Bylandtstraat 3
  • 5046 MB  Tilburg
  • Piet; 06-51895241
  • Sé ;  06-20427165
  • Kvk nr.: 18059817
  • BTW nr.: NL001112297B91
  • IBAN: NL 31 INGB 0008691147
  • BIC: INGBNL2A
LET OP; Wij hebben geen winkel maar werken uitsluitend op afspraak. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Contact